Tinamidae

Taxon order Tinamiformes
Taxon family Tinamidae
Common group Tinamous

List of taxonomic families


Species


Scientific Name Common Name Recordings Photos
Crypturellus atrocapillus Black-capped Tinamou 0 0
Crypturellus bartletti Bartlett's Tinamou 0 0
Crypturellus berlepschi Berlepsch's Tinamou 0 0
Crypturellus boucardi Slaty-breasted Tinamou 0 0
Crypturellus brevirostris Rusty Tinamou 0 0
Crypturellus casiquiare Barred Tinamou 0 0
Crypturellus cinereus Cinereous Tinamou 3 0
Crypturellus cinnamomeus Thicket Tinamou 0 0
Crypturellus duidae Grey-legged Tinamou 0 0
Crypturellus erythropus Red-legged Tinamou 0 0
Crypturellus kerriae Choco Tinamou 0 0
Crypturellus noctivagus Yellow-legged Tinamou 0 0
Crypturellus obsoletus Brown Tinamou 0 0
Crypturellus parvirostris Small-billed Tinamou 0 0
Crypturellus ptaritepui Tepui Tinamou 0 0
Crypturellus soui Little Tinamou 2 0
Crypturellus strigulosus Brazilian Tinamou 1 0
Crypturellus tataupa Tataupa Tinamou 0 0
Crypturellus transfasciatus Pale-browed Tinamou 2 0
Crypturellus undulatus Undulated Tinamou 0 0
Crypturellus variegatus Variegated Tinamou 1 0
Eudromia elegans Elegant Crested-tinamou 0 0
Eudromia formosa Quebracho Crested-tinamou 0 0
Nothocercus bonapartei Highland Tinamou 0 0
Nothocercus julius Tawny-breasted Tinamou 0 0
Nothocercus nigrocapillus Hooded Tinamou 0 0
Nothoprocta cinerascens Brushland Tinamou 0 0
Nothoprocta curvirostris Curve-billed Tinamou 0 0
Nothoprocta ornata Ornate Tinamou 0 0
Nothoprocta pentlandii Andean Tinamou 1 0
Nothoprocta perdicaria Chilean Tinamou 0 0
Nothoprocta taczanowskii Taczanowski's Tinamou 0 0
Nothura boraquira White-bellied Nothura 0 0
Nothura chacoensis Chaco Nothura 0 0
Nothura darwinii Darwin's Nothura 0 0
Nothura maculosa Spotted Nothura 0 0
Nothura minor Lesser Nothura 0 0
Rhynchotus maculicollis Huayco Tinamou 0 0
Rhynchotus rufescens Red-winged Tinamou 0 0
Taoniscus nanus Dwarf Tinamou 0 0
Tinamotis ingoufi Patagonian Tinamou 0 0
Tinamotis pentlandii Puna Tinamou 0 0
Tinamus guttatus White-throated Tinamou 0 0
Tinamus major Great Tinamou 9 0
Tinamus osgoodi Black Tinamou 0 0
Tinamus solitarius Solitary Tinamou 0 0
Tinamus tao Grey Tinamou 0 0