Red-throated Lorikeet, Charmosyna amabilis

Common Name Red-throated Lorikeet
Scientific Name Charmosyna amabilis
Taxonomic Family Psittacidae
Taxonomic Order Psittaciformes

Ecological Data