Hispaniolan Parakeet, Aratinga chloroptera

Common Name Hispaniolan Parakeet
Scientific Name Aratinga chloroptera
Taxonomic Family Psittacidae
Taxonomic Order Psittaciformes

Ecological Data