Pfrimer's Parakeet, Pyrrhura pfrimeri

Common Name Pfrimer's Parakeet
Scientific Name Pyrrhura pfrimeri
Taxonomic Family Psittacidae
Taxonomic Order Psittaciformes

Ecological Data