Slender-billed Parakeet, Enicognathus leptorhynchus

Common Name Slender-billed Parakeet
Scientific Name Enicognathus leptorhynchus
Taxonomic Family Psittacidae
Taxonomic Order Psittaciformes

Ecological Data