Eaton's Pintail, Anas eatoni

Common Name Eaton's Pintail
Scientific Name Anas eatoni
Taxonomic Family Anatidae
Taxonomic Order Anseriformes

Ecological Data