Baikal Teal, Anas formosa

Common Name Baikal Teal
Scientific Name Anas formosa
Taxonomic Family Anatidae
Taxonomic Order Anseriformes

Ecological Data