Rufous-breasted Chat-tyrant, Ochthoeca rufipectoralis

Common Name Rufous-breasted Chat-tyrant
Scientific Name Ochthoeca rufipectoralis
Taxonomic Family Tyrannidae
Taxonomic Order Passeriformes

Ecological DataRecordings


Recording #AV 10372, Apurimac Valley, Peru (song)

Sonogram of recording #AV 10372