Pale-throated Wren-babbler, Spelaeornis kinneari

Common Name Pale-throated Wren-babbler
Scientific Name Spelaeornis kinneari
Taxonomic Family Timaliidae
Taxonomic Order Passeriformes

Ecological DataRecordings


Recording #AV 5606, Tonkin; Fansipan Mts., near Sapa, O Qui Ho, Vietnam (call)

Sonogram of recording #AV 5606

Recording #AV 5607, Tonkin; Fansipan Mts., near Sapa, O Qui Ho, Vietnam (song)

Sonogram of recording #AV 5607

Recording #AV 7657, NW Tonkin, O Quy Ho, Vietnam (song)

Sonogram of recording #AV 7657

Recording #AV 7658, NW Tonkin, O Quy Ho, Vietnam (song)

Sonogram of recording #AV 7658