Burmese Yuhina, Yuhina humilis

Common Name Burmese Yuhina
Scientific Name Yuhina humilis
Taxonomic Family Timaliidae
Taxonomic Order Passeriformes

Ecological Data