Faichuk White-eye, Rukia ruki

Common Name Faichuk White-eye
Alternative common Names Truk White-eye, Teardrop White-eye
Scientific Name Rukia ruki
Taxonomic Family Zosteropidae
Taxonomic Order Passeriformes

Ecological Data