Bonin White-eye, Apalopteron familiare

Common Name Bonin White-eye
Alternative common Names Bonin Honeyeater
Scientific Name Apalopteron familiare
Taxonomic Family Zosteropidae
Taxonomic Order Passeriformes

Ecological Data